Dvorci na napuhavanje

Trenutno vam nudimo 34 različitih modela dvoraca na napuhavanje, namjenjenih za djecu u dobi od 3 do 8 godina. Dvorci na napuhavanje su rađeni od 0.55 cm debelog platna tako da se u njima istovremeno mogu igrati više djece

Dvorac 01

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Pirovac je 300 Kuna

- mogućnosti najma na području Pirovca

- dimenzije: 5,6 x 2,55 x 2,2 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01
Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01

Dvorac 02

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Pirovac 250 Kuna.

- mogućnosti najma na području Pirovca i Rijeke.

- dimenzije: 3,8 x 5,5 x 2,45 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02
Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02
Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02

Dvorac 04

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Pirovac je 300 Kuna.

- mogućnosti najma na području Pirovca.

- dimenzije: 3,1 x 4,8 x 3,6 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04
Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04
Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04

dvorac 07

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Rijeka i sa lokacije Pirovac je 300 Kuna.

- mogućnosti najma na području Rijeke i Pirovca.

- dimenzije: 3,5 x 4,5 x 3,2 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07
Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07
Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07

dvorac 08

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Zagreb 300 Kuna, a kod samopreuzimana sa lokacije Pirovac 350 Kuna.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Pirovca.

- dimenzije: 4,4 x 4,7 x 3,5 m

- dimenzija paketa: 1,3 x 0,7 m

Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08
Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08
Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08

dvorac 11

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Zagreb i Pirovac 300 Kuna.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Pirovca.

- dimenzije: 3,8 x 5 x 2,4 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11
Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11
Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11

dvorac 17

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Pirovac 350 Kuna.

- mogućnosti najma na području Pirovca.

- dimenzije: 5 x 4,8 x 3,2 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,65 m

Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17
Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17
Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17

dvorac 19

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja sa lokacije Pirovac 300 Kuna.

- mogućnosti najma na području Pirovca.

- dimenzije: 4,3 x 4,8 x 3,1 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19
Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19
Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19