Dvorci na napuhavanje

Trenutno vam nudimo različite modele dvoraca na napuhavanje, namijenjenih djeci od 3 do 15 godina starosti. Dvorci na napuhavanje su rađeni od 0.55 cm debelog platna tako da se u njima istovremeno može igrati više djece.

Kontakt i radno vrijeme

Rezervacije i upite za lokaciju Rijeka, možete ostvariti pozivom na broj +385 97 762 6545 ili na e-mail adresu [email protected] svakim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 te od 16:00 do 21:00.


Dvorac 01

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 30€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke

- dimenzije: 4 x 4,8 x 3,35 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01
Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01
Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01

Dvorac 02

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 40€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 3,8 x 5,5 x 2,45 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02
Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02
Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02

Dvorac 03

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 40€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 3,3 x 5 x 2,1 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,55 m

Dvorac na napuhavanje - model 03 Dvorac na napuhavanje - model 03
Dvorac na napuhavanje - model 03 Dvorac na napuhavanje - model 03
Dvorac na napuhavanje - model 03 Dvorac na napuhavanje - model 03

dvorac 04

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 50€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije 4,5×5×3 m

- dimenzije paketa 1,7×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04
Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04

Dvorac 05

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 40€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 3,3 x 5 x 2,4 m

- dimenzija paketa: 1,55 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05
Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05
Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05

dvorac 06

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 30€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 4,2 x 4,7 x 2,95 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06
Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06
Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06

dvorac 07

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 45€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- dimenzije: 3,5 x 4,5 x 3,2 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07
Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07

dvorac 08

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- model je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije 5,2×5,2×4,5 m

- dimenzije paketa 1,7×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08
Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08

dvorac 09

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- model je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije: 5,2×5,2×4,5 m

- dimenzije paketa: 1,7×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 09 Dvorac na napuhavanje - model 09
Dvorac na napuhavanje - model 09

dvorac 10

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- model je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije: 5,2×5,2×4,5 m

- dimenzije paketa 1,7×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 10 Dvorac na napuhavanje - model 10
Dvorac na napuhavanje - model 10 Dvorac na napuhavanje - model 10

dvorac 11

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- model je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije: 5,5×5×4m

- dimenzije paketa: 1,8×0,9m

Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11
Dvorac na napuhavanje - model 11

dvorac 12

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 50€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije: 4,7 x 4 x 3,4 m

Dvorac na napuhavanje - model 12 Dvorac na napuhavanje - model 12
Dvorac na napuhavanje - model 12 Dvorac na napuhavanje - model 12

dvorac 13

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 100€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dvorac je namijenjen za djecu do 15 godina

- dimenzije 8,2×4,2×5m

Dvorac na napuhavanje - model 13 Dvorac na napuhavanje - model 13
Dvorac na napuhavanje - model 13

dvorac 14

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 45€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- dimenzije na 4,2 x 4,1 x 2,4 m

- dimenzije paketa: 1,5×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 14 Dvorac na napuhavanje - model 14
Dvorac na napuhavanje - model 14

dvorac 15

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 45€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- dimenzije: 4 x 5 m

- dimenzije paketa: 1,5×0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 15 Dvorac na napuhavanje - model 15
Dvorac na napuhavanje - model 15 Dvorac na napuhavanje - model 15

dvorac 16

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dvorac je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije 5 × 4,5 × 3,5m

Dvorac na napuhavanje - model 16 Dvorac na napuhavanje - model 16
Dvorac na napuhavanje - model 16 Dvorac na napuhavanje - model 16

dvorac 17

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dvorac je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije 5 × 4,5 × 3,4 m

Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17
Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17

dvorac 18

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 70€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dvorac je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije 5,15 × 5,05 × 3,5m

Dvorac na napuhavanje - model 18 Dvorac na napuhavanje - model 18
Dvorac na napuhavanje - model 18 Dvorac na napuhavanje - model 18

dvorac 19

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 45€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije: 5,6 x 2,55 x 2,2 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19
Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19

dvorac 20

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- dimenzije: 5 x 5 x 4 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 20 Dvorac na napuhavanje - model 20
Dvorac na napuhavanje - model 20 Dvorac na napuhavanje - model 20

dvorac 21

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 45€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 5,1 x 4 x 3 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 21 Dvorac na napuhavanje - model 21
Dvorac na napuhavanje - model 21 Dvorac na napuhavanje - model 21

dvorac 22

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke

- dvorac je namijenjen za djecu do 11 godina

- dimenzije: 5 x 4,5 x 3,4 m

Dvorac na napuhavanje - model 22 Dvorac na napuhavanje - model 22
Dvorac na napuhavanje - model 22 Dvorac na napuhavanje - model 22

dvorac 26

DVORAC S BAZENOM

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 50€.

- mogućnosti najma na području Zagreba i Rijeke.

- dimenzije: 3 x 5,9 x 3,15 m

- dimenzija paketa: 1 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 26 Dvorac na napuhavanje - model 26
Dvorac na napuhavanje - model 26

dvorac 32

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 60€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije: 4x4x4,4 m

- dimenzije paketa: 1,7x0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 32 Dvorac na napuhavanje - model 32
Dvorac na napuhavanje - model 32 Dvorac na napuhavanje - model 32

dvorac 33

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 50€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije: 6x5x3,5 m

- dimenzije paketa 1,7x0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 33 Dvorac na napuhavanje - model 33
Dvorac na napuhavanje - model 33 Dvorac na napuhavanje - model 33

dvorac 34

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Rijeka iznosi 50€.

- mogućnosti najma na području Rijeke.

- dimenzije: 7x4x4 m

- dimenzije paketa: 1,7x0,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 34 Dvorac na napuhavanje - model 34
Dvorac na napuhavanje - model 34 Dvorac na napuhavanje - model 34
Dvorac na napuhavanje - model 34